16 January 2017

i am terrified.
i am anxious.
i am perplexed.
am i?

No comments:

hak milik kekal dan terpelihara nurfarah wahidah.