26 April 2015


the kindness reflected from the pair of eyes.
hak milik kekal dan terpelihara nurfarah wahidah.